Σας περιμένω όλους στην Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 45, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10:00 για να διαβάσουμε μαζί το «Παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα».

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiVivliothMouseion/TmimaPerifVivliothikon/EkdiloseisVivliothikon/october2a1