μια ξεχωριστή τιμή περίμενε το «παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα» τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στη Σχολή Τυφλών. Φεύγοντας πήρα μαζί μου το βιβλίο μου, αλλά σε άλλη μορφή: σε braille code!!!! Εξαιρετική δουλειά των παιδιών και των δασκάλων τους.

Νομίζω πως το «ευχαριστώ» μου είναι πολύ λίγο…