μια ξεχωριστή τιμή περίμενε το “παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα” τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στη Σχολή Τυφλών. Φεύγοντας πήρα μαζί μου το βιβλίο μου, αλλά σε άλλη μορφή: σε braille code!!!! Εξαιρετική δουλειά των παιδιών και των δασκάλων τους.

Νομίζω πως το “ευχαριστώ” μου είναι πολύ λίγο…